Idaho ban hành luật nhằm chống lại hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức của ĐCSTQ

Kể từ ngày 01/07/2024, ở Idaho, việc các công ty bảo hiểm y tế chi trả cho việc cấy ghép nội tạng hoặc chăm sóc sau cấy ghép thực hiện ở Trung Quốc [được xem] là bất hợp pháp.