Ilhan Omar, các thành viên khác của ‘The Squad’ tái đắc cử