IMF cắt giảm dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc