Indonesia: Cột tro bụi núi lửa cao 5 km; Thêm một thị trưởng thành phố tử vong vì Covid-19