Indonesia: Núi lửa Merapi phun trào, nhiều núi lửa khác đồng loạt hoạt động, hàng ngàn người phải sơ tán