Núi lửa Iceland phun trào gần một thị trấn sau nhiều tuần hoạt động