Iran phóng phi đạn tấn công các mục tiêu ở Iraq và Syria

Phát ngôn viên của NSC cho biết: “Không có nhân viên hoặc cơ sở nào của Hoa Kỳ bị nhắm mục tiêu.”