TT Biden tái xác định Houthi là một nhóm khủng bố sau các cuộc tấn công ở Hồng Hải