Iran tham gia tổ chức an ninh Á Châu do Nga, Trung Quốc dẫn dắt