IRS nhắm đến ‘những người đóng thuế có thu nhập cao’, thu được 520 triệu USD

IRS đã thông báo như vậy hôm thứ Sáu (12/01).