Israel bắt đầu các hoạt động trên không, trên bộ ở biên giới nhằm vào các nhóm khủng bố ở Dải Gaza