Israel, Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn, thả con tin

Thỏa thuận này sẽ chứng kiến ​​50 con tin được thả trong thời gian ngừng bắn kéo dài 4 ngày.