Israel thả 55 người Palestine mà nước này bắt giữ ở Gaza, trong đó có giám đốc bệnh viện