Na Uy, Tây Ban Nha, Ireland tuyên bố sẽ công nhận quốc gia Palestine

Tuyên bố này đã khiến Israel triệu hồi đại sứ của mình tại ba nước Âu Châu này.