Ít nhất 15 người thiệt mạng sau khi những cơn bão mạnh quét qua nhiều tiểu bang ở miền Nam Hoa Kỳ

Trong số những người thiệt mạng có một bé 2 tuổi và một bé 5 tuổi.