Cơ quan thời tiết cảnh báo đợt nắng nóng ảnh hưởng đến hàng chục triệu người Mỹ trong tuần này

Hàng chục triệu người Mỹ trên khắp vùng Trung Tây và Bờ Đông sẽ nhận được khuyến cáo về nhiệt độ quá cao trong tuần này.