Kế hoạch ngân sách của Tổng thống Biden sẽ tăng thuế, cắt giảm thâm hụt 3 ngàn tỷ USD, và đầu tư vào Hoa Kỳ