Kênh đào Erie: Nhóm kỹ sư tự học xây dựng thủy lộ nhân tạo dài nhất thế kỷ 19