Trí tưởng tượng siêu việt của nhà phát minh Edison: Máy thu âm và máy thu hình