Kentucky: Phát hiện biến thể COVID-19 mới R.1 với ‘các đột biến độc nhất’ tại viện dưỡng lão