Kết quả thăm dò: Người Mỹ muốn có vai trò nhỏ trong cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine