Tổng thống Biden điều thêm quân đội Hoa Kỳ đến Đông Âu khi Nga di tản đại sứ quán