Khả năng sẵn sàng tác chiến của Hoa Kỳ gặp rủi ro khi Ngũ Giác Đài gửi 300 triệu USD cho Ukraine