‘Khách sạn đau lòng’ ở Anh giúp hàn gắn những trái tim tan vỡ