Khám phá bí ẩn của gene người, câu hỏi lớn cho Thuyết tiến hóa