Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Khán giả Detroit: Các giá trị triển hiện trong Shen Yun ‘rất quan trọng đối với thế giới’