Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Khán giả New York xúc động trước sự kiên định của Shen Yun đối với nhân quyền