Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Khán giả Northampton ca ngợi nỗ lực hồi sinh nền văn hóa Trung Hoa của Shen Yun