Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Khán giả San Diego nhận thấy tầm quan trọng của việc Shen Yun chia sẻ văn hóa truyền thống Trung Hoa