Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Khán giả Toronto thưởng lãm Shen Yun, mua sách Đại Pháp và ngợi ca ‘Chân, Thiện, Nhẫn’