Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Giám đốc bảo tàng: Shen Yun là một buổi yến tiệc dành cho tâm hồn