Khảo sát cho thấy, người Mỹ đang tìm kiếm một phép màu hưu trí