Khảo sát của Bank of America: Các nhà đầu tư trở nên bi quan, nắm giữ tiền mặt nhiều hơn và ngày càng lo sợ ‘hạ cánh cứng’

Cuộc khảo sát mới nhất về các nhà quản lý quỹ của Bank of America cho thấy các nhà đầu tư đang suy đoán thị trường sẽ giảm giá, nâng lượng nắm giữ tiền mặt, và đồng thời tăng kỳ vọng về một cuộc hạ cánh cứng.