Khảo sát: Hơn 50% số người New Zealand coi Trung Quốc là mối đe dọa