Khảo sát: Khoảng 50% người Đức hạn chế chi tiêu do lạm phát gia tăng