Khảo sát: Lo ngại về nền kinh tế, người Mỹ dự định chi tiêu ít hơn cho quà tặng Giáng Sinh