Khảo sát: Những người muốn có nhà cho biết chi phí sinh hoạt, thu nhập không đủ là những rào cản đối với việc mua nhà

Những người mua nhà tiềm năng gặp khó khăn với giá nhà kỷ lục và lãi suất vay mua nhà cao hơn.