Chính phủ TT Biden cho xuất kho 1 triệu thùng xăng để kiềm chế giá

Giá xăng cao hơn 2% so với một năm trước.