Khí cầu do thám của Trung Quốc: Các nhà chức trách Montana giải quyết tin đồn về ‘vụ nổ lớn’