Khoa học thời cổ đại: Đá đổ chuông báo thức, ‘sứ giả bóng gỗ’ thần kỳ