Nhà báo người Mỹ: Nga muốn dùng công năng dao thị để tiếp xúc với người ngoài hành tinh