Khoảng cách về sức mạnh quân sự giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ lớn như thế nào (Phần 2)