Khởi nguồn của nền âm nhạc Tây phương: Nhà soạn nhạc Léonin và Nhà thờ Đức Bà

Một nhà soạn nhạc ẩn danh người Pháp mang đến cho chúng ta những âm hưởng đầu tiên của âm nhạc Tây phương.