‘Không có giải cho người về nhì’: Trung Quốc tầm cầu chiến thắng trong ‘Cuộc đua Đổi mới’ với Mỹ