Không thể làm ngơ trước liên kết kinh tế ngày càng lớn mạnh giữa Trung Quốc và Trung Đông