Khủng hoảng bỏ học: 1.4 triệu học sinh Mỹ rời trường công lập vào năm 2020 đã đi đâu?