Theo các tài liệu mà nhà hoạt động vì quyền của cha mẹ Alvin Lui thu thập được, thì bài kiểm tra chứng nhận của Hiệp hội Tư vấn Học đường Hoa Kỳ (ASCA) đang giảng thuyết chủng tộc trọng yếu (CRT) và hệ tư tưởng giới tính cấp tiến như là những sự thực khách quan.

“Đây không chỉ là 10 hay 15% tư vấn viên học đường có ý thức hệ rất cấp tiến,” Ông nói với The Epoch Times. “Mà là toàn bộ hệ thống đang đào tạo những tư vấn viên này theo cách đó.”

Tổ chức của ông Lui, Courage Is a Habit (Can Đảm Là Một Thói Quen), đã trả tiền để tham gia bài kiểm tra chứng nhận tư vấn học đường của ASCA.

Ông cho biết ông nhận thấy những câu hỏi có vẻ phù hợp với một nhóm hoạt động hơn là với một chuyên gia sức khỏe tâm thần.

“Khi những tư vấn viên này ra lò, họ sẽ thực hiện những gì mình được đào tạo. Và họ sẽ ảnh hưởng đến bọn trẻ theo cách mà họ đã được dạy để giao tiếp với trẻ em,” ông Lui nói.

Một hình ảnh từ tổ chức Courage is a Habit (Can Đảm Là Một Thói Quen) nói rằng bài kiểm tra chứng nhận của Hiệp hội Tư vấn Học đường Hoa Kỳ mang tư tưởng cấp tiến. (Ảnh: Đăng dưới sự cho phép của Courage is a Habit)
Một hình ảnh từ tổ chức Courage is a Habit (Can Đảm Là Một Thói Quen) nói rằng bài kiểm tra chứng nhận của Hiệp hội Tư vấn Học đường Hoa Kỳ mang tư tưởng cấp tiến. (Ảnh: Đăng dưới sự cho phép của Courage is a Habit)

ASCA ảnh hưởng đến các trường học và học sinh bằng cách đào tạo 43,000 tư vấn viên học đường.

Ông Lui đã chia sẻ một số câu hỏi trong đề thi với The Epoch Times. Một số câu hỏi liên quan đến thuyết chủng tộc trọng yếu (CRT) được thúc đẩy bởi nhà hoạt động cánh tả Ibram X. Kendi.

Phương thuốc cho phân biệt chủng tộc

“Phương thuốc duy nhất cho phân biệt đối xử trong quá khứ là phân biệt đối xử ở hiện tại,” ông Kendi đã viết trong cuốn sách “Cách Để Là Người Chống Phân Biệt Chủng Tộc” (“How to be Anti-Racist”) của mình.

Một câu hỏi trắc nghiệm về lời dạy của tác giả này có nội dung như sau:

“Theo ông Kendi, nếu quý vị không muốn ủng hộ hiện trạng phân biệt chủng tộc, thì quý vị có thể. A. Luôn cố gắng để trở thành người không phân biệt chủng tộc; B. Tích cực thúc đẩy Quyền của Người hợp giới (người phù hợp với giới tính tự nhiên của mình); C. Áp dụng theo Chủ nghĩa vị chủng cho sinh viên và những người liên quan; D. Vận động cho các chính sách và hoạt động chống phân biệt chủng tộc; E. Tất cả những điều trên.”

Quyền của người hợp giới liên quan đến việc bênh vực những người người có “nhận dạng giới tính đồng nhất” với giới tính sinh học của họ. Chủ nghĩa vị chủng là một mô thức tư duy đánh giá các phương thức sinh sống của nền văn hóa của quý vị là vượt trội hơn so với các nền văn hóa khác. Các chính sách chống phân biệt chủng tộc liên quan đến việc chống lại định kiến chủng tộc, áp bức lịch sử, và cái gọi là phân biệt chủng tộc có hệ thống bằng cách thúc đẩy sự công bằng, thường là trong khi gây bất lợi cho người da trắng, đặc biệt là nam giới da trắng.

Đáp án đúng theo đề thi là D.

Đề thi cũng lên án cái gọi là “những công kích vi mô” và khuyến khích rũ bỏ quá khứ để chống lại “đặc quyền của người da trắng.”

Xác định và chống lại những công kích vi mô là tiền đề quan trọng đối với các hoạt động chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Những công kích vi mô được cho là những trường hợp phân biệt đối xử tinh vi, thậm chí không cố ý, đối với bất kỳ người nào “bị gạt ra ngoài lề xã hội.” Các thuyết chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc coi những người thuộc các chủng tộc và sắc tộc không phải da trắng là những người bị gạt ra ngoài lề xã hội và cần những đặc quyền.

Đề thi đưa ra câu hỏi “Lên tiếng chống lại đặc quyền của người da trắng có thể gây ra điều gì?”

Các câu trả lời được cung cấp bao gồm “A. Từ bỏ các truyền thống, phong tục, và thủ tục; B. Người khác không hài lòng với quý vị; C. Cả A và B; D. Cả A và B đều không đúng.”

Câu trả lời đúng theo hiệp hội này, là đáp án C. Cả A và B.

Để bắt đầu “các cuộc trò chuyện quan trọng”, đề thi gợi ý rằng các tư vấn viên học đường nên hỏi học sinh tiểu học những câu hỏi như “Các em có thường nghĩ về chủng tộc của mình trong 24 giờ qua không? Trong tuần trước không?”

Một câu hỏi khác đặt ra, “Câu nói ‘All Lives Matter’ (Mọi Sinh Mạng Đều Quan Trọng) là một ví dụ về?”

Các câu trả lời cho câu hỏi này bao gồm “A. Mù quáng văn hóa; B. Thiếu năng lực văn hóa; C. Phá hoại văn hóa; D. Năng lực liên văn hóa; E. Tiền năng lực văn hóa?”

Hiệp hội này cho rằng “Mù quáng văn hóa” là đáp án chính xác. Theo định nghĩa của Từ điển Tâm lý học của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ, thuật ngữ này có nghĩa là “không có khả năng hiểu được cách những người thuộc một nền văn hóa khác có thể nhìn nhận các vấn đề cụ thể như thế nào vì tuân thủ cứng nhắc các quan điểm, thái độ, và giá trị của nền văn hóa của bản thân một người hoặc bởi vì quan điểm về nền văn hóa của bản thân một người hạn chế đến mức cản trở họ nhìn thấy những lựa chọn khác.”

Một phần khác của bài kiểm tra khẳng định, “Nếu quý vị là một tư vấn viên học đường chuyên nghiệp người da trắng, thì điều quan trọng là quý vị phải suy ngẫm về vai trò của mình với tư cách là một đồng minh.”

Các câu hỏi liên quan đến chủng tộc đề cập đến một bài thuyết trình giáo dục trên TED có nhan đề “Những người da trắng xấu xa” (“Bad White People”), một bài báo trên tạp chí Harper’s Bazaar có nhan đề “Tại Sao Quý Vị Cần Ngừng Nói Câu ‘Mọi Sinh Mạng Đều Quan Trọng’” (“Why You Need to Stop Saying ‘All Lives Matter’”), một video trên YouTube có nhan đề “Giải Thích Về Phân Biệt Chủng Tộc Có Hệ Thống” (“Systemic Racism Explained”), và các tài nguyên CRT khác.

Nhầm lẫn giới tính

Các câu hỏi trong đề thi nói rằng các tư vấn viên học đường cũng cần xem việc chuyển giới trong khi che giấu cha mẹ là điều bình thường.

Một câu hỏi yêu cầu câu trả lời có hoặc không nêu lên rằng, “Nếu một học sinh tiết lộ rằng mình là người chuyển giới, phi nhị nguyên giới, hoặc khám phá ra giới tính của mình, thì quý vị phải báo cáo điều đó với người chăm sóc.”

Theo đáp án, câu trả lời đúng là “Không.”

Một câu hỏi khác thúc giục các tư vấn viên cho phép những trẻ em nhận định bản thân là người chuyển giới được tham gia các môn điền kinh ở trường.

Các câu hỏi của ASCA khuyến khích các tư vấn viên đạt được kết quả tốt hơn đối với những trẻ em nhận định bản thân là người chuyển giới bằng cách dán ở trường những miếng dán cờ cầu vồng, tạo câu lạc bộ giới tính LGBT, và xưng hô với một đứa trẻ bằng đại từ nhân xưng và tên mà các em ưa thích, ngay cả khi danh xưng đó không có trong danh sách chính thức của trường hay được cha mẹ chấp thuận.

Ảnh chụp màn hình các câu hỏi về chủ nghĩa chuyển giới trong đề thi của Hiệp hội Tư vấn Học đường Hoa Kỳ. (Ảnh: Đăng dưới sự cho phép của Courage Is A Habit)
Ảnh chụp màn hình các câu hỏi về chủ nghĩa chuyển giới trong đề thi của Hiệp hội Tư vấn Học đường Hoa Kỳ. (Ảnh: Đăng dưới sự cho phép của Courage Is A Habit)

Các tư vấn viên cũng được hỏi về việc liệu họ có ghi nhớ tên của bộ tài liệu giảng dạy của Mạng lưới Giáo dục Đồng tính nam, Đồng tính nữ, và Dị tính (GLSEN) hay không.

Thúc đẩy CRT, chủ nghĩa chuyển đổi giới tính

Ông Lui cho biết các câu hỏi cho thấy ngành tư vấn học đường ngày nay toàn là thuyết phục trẻ em về CRT và nhận dạng người chuyển giới.

“Khi họ nhìn vào một đứa trẻ da trắng, họ được dạy để thấy rằng đứa trẻ da trắng đó có sự phân biệt chủng tộc một cách vô thức hoặc phân biệt chủng tộc mà không có thành kiến,” ông Lui cho biết. “Nếu họ nhìn vào một đứa trẻ không phải da trắng, họ sẽ được dạy để đối xử với đứa trẻ ấy như thể em đó bị áp bức.”

Ông nói, nếu một đứa trẻ có vấn đề về sức khỏe tâm thần, các tư vấn viên được dạy để xem xét liệu đứa trẻ đó có thể là người chuyển giới hay không.

Ông Lui nói: “Họ được dạy phải luôn thao túng cảm xúc hoặc giá trị của một đứa trẻ.”

ASCA trong quá khứ từng thúc đẩy việc che đậy các quyết định về giới tính của học sinh.

Video từ các hội nghị của ASCA cho thấy bà Carolyn B. Stone, Chủ tịch đạo đức đương nhiệm đồng thời là cựu Chủ tịch của ASCA, đã thảo luận về việc phân phối các biện pháp tránh thai cho thanh thiếu niên, sau đó che giấu việc này.

Bà kể cho khán giả của mình nghe về một lần khi một tư vấn viên học đường nhờ bà cho cô lời khuyên. Bà kể rằng tư vấn viên đó đã cung cấp biện pháp tránh thai cho một học sinh mà không có sự cho phép của cha mẹ.

“Quý vị có: Một — Quý vị có bảo cô ấy quay lại và thuyết phục em học sinh đó nói với cha mẹ của mình không? Hay quý vị nói với cô ấy là: Hai — Chính cô hãy gọi cho mẹ của bé gái và thú tội? Hay quý vị nói với cô ấy là: Ba — Hãy nín thở và cầu nguyện?” bà Carolyn B. Stone, Chủ tịch đạo đức đương nhiệm đồng thời là cựu chủ tịch ASCA, nói.

Khán giả cười và cổ vũ cho phương án thứ ba.

“Ba, tôi nghe thấy,” bà Stone trả lời. “Thấy chưa, tất cả các quý vị đã sẵn sàng để trở thành thành viên của ủy ban đạo đức! Vì vậy, hãy ghi danh.”

Bà Stone nói trong một video khác: “Những đứa trẻ của chúng ta đang bị xóa sổ bởi các luật như Luật về Quyền của Cha mẹ và Đạo luật Chấm dứt THỨC TỈNH (Stop WOKE Act) [của Florida].” Sau đó, bà ấy khuyên các tư vấn viên của ASCA nên “tìm hiểu các quy tắc để quý vị biết cách phá vỡ chúng.”

Các định nghĩa trở thành sự thống trị

Ông Lui dự đoán rằng khi ngày càng có nhiều cha mẹ đưa con cái của họ rời khỏi các trường công lập, thì ASCA sẽ cố gắng xâm nhập vào gia đình.

Ông nói thêm, các định nghĩa rộng của tổ chức này đối với các thuật ngữ như “sức khỏe tâm thần”, “an toàn”, và “lạm dụng” có thể sẽ dẫn đến việc nhắm mục tiêu vào các bậc cha mẹ có tư tưởng bảo tồn truyền thống.

“Nếu một người cha và người mẹ không gọi con gái của họ bằng năm đại từ nhân xưng hoặc tên khác nhau, thì những tư vấn viên này sẽ ở đó và nói rằng, ‘Cha mẹ của em không an toàn. Cha mẹ em đang lạm dụng. Và chúng tôi là nơi an toàn. Chúng tôi là gia đình của em,” ông cho biết.

Ông Lui nói: Nếu từ chối sử dụng danh xưng giới tính mà trẻ em ưa thích bị coi là lạm dụng, thì bất kỳ bậc cha mẹ nào nghĩ rằng con mình không phải là người chuyển giới đều có thể bị coi là lạm dụng.”

Ảnh chụp màn hình các câu hỏi về chủng tộc trong bài kiểm tra chứng nhận của Hiệp hội Tư vấn Học đường Hoa Kỳ. (Ảnh: Đăng dưới sự cho phép của Courage is a Habit)
Ảnh chụp màn hình các câu hỏi về chủng tộc trong bài kiểm tra chứng nhận của Hiệp hội Tư vấn Học đường Hoa Kỳ. (Ảnh: Đăng dưới sự cho phép của Courage is a Habit)

“Nếu quý vị không chịu khuất phục trước ảo tưởng này, trước hệ tư tưởng chuyển giới này, thì quý vị là người ‘không an toàn’, quý vị là người ‘lạm dụng,’” ông Lui nói. “Mục tiêu cuối cùng là tách đứa trẻ khỏi cha mẹ.”

Ông Lui cho biết, ý tưởng cho rằng cha mẹ có thể bị đánh cắp con của mình vì họ không gọi đứa con trai mình là con gái dường như thật điên rồ.

Nhưng cách đây năm năm, ý tưởng rằng nam giới nên thi đấu trong các môn thể thao dành cho nữ giới nghe có vẻ điên rồ, ông nói. Điều này đã xảy ra.

“Không ai nghĩ rằng điều đó sẽ trở thành chính sách chính thức trong các trường học. Và giờ thì chúng ta đã ở đây rồi,” ông cho biết.

Ông Lui cho biết nếu các bậc cha mẹ Mỹ không hành động ngay hôm nay, thì việc các nhân viên chính phủ đánh cắp trẻ em vì cha mẹ không chấp nhận chủ nghĩa chuyển giới có thể sẽ phổ biến vào ngày mai.

Ông đề nghị, nếu các bậc cha mẹ Mỹ muốn cho con học tại nhà mà không bị chính phủ can thiệp, thì họ nên đấu tranh ngay bây giờ.

“Khi quý vị bắt đầu nghe thấy rằng cha mẹ không an toàn, tốt hơn hết quý vị nên chiến đấu thật mạnh mẽ.”

Jackson Elliott
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Ông Jackson Elliott đưa tin về các thị trấn nhỏ ở Hoa Kỳ cho The Epoch Times. Ông học cách viết và tìm hiểu sự thật tại Đại học Northwestern. Ông tin rằng những hành động quan trọng nhất là từ những chuyện nhỏ và như ông Dostoevsky nói, mọi người đều có trách nhiệm với mọi người và mọi việc. Khi không viết, ông thích chạy, đọc và dành thời gian cho bạn bè. Quý vị có thể liên lạc với ông Jackson tại [email protected]

Ngọc Mai biên dịch

Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn