Ông Tập Cận Bình vật lộn để kiểm soát nền kinh tế Trung Quốc và tránh hỗn loạn