Khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu trầm trọng hơn trong dịp Tết Nguyên Đán, Thế vận hội