Khủng hoảng nợ của Evergrande, Bắc Kinh kiểm soát chặt chẽ dư luận, bắt người trong đêm